Lehdistö

Tiedotteita medialle:

Lehdistötiedote 17.5.2021

ESPOON AUTOMUSEO RY. ON OSTANUT MUSEORAKENNUKSEN

Espoon Automuseo ry. on ostanut 17.5.2021 Espoon kaupungilta käyttämiensä näyttelytilojen rakennukset ja tehnyt kiinteistön alueesta 30 vuoden maanvuokrasopimuksen. Rakennusten pinta-ala on noin 3000 m2 ja ne ovat valmistuneet 1915-1930. Museoyhdistys ottaa vastattavakseen rakennusten arviolta noin 500 000 euron korjausvelat. Lisäksi museoyhdistys maksaa rakennusten arvona 50 000 euron kertasuorituksen. Kaupunki saa rakennusten etuosto-oikeuden ja saa halutessaan rakennukset haltuunsa maanvuokrasopimuksen päätyttyä.

Museoyhdistys on neuvotellut pitkään Espoon kaupungin kanssa ja kaupasta päästiin yhteisymmärrykseen vuoden 2020 lopulla. Kaupan allekirjoittamisella varmistetaan museotoiminnan jatkuvuus pitkälle tulevaisuuteen, sekä mahdollistetaan huonokuntoisten rakennusten peruskorjausten aloittaminen. Museo on tarkoitus kunnostaa ensisijaisesti talkootyönä, luvanvaraisia kohteita lukuun ottamatta. Museotoiminnan ja museoyhdistyksen kannalta tämä on äärettömän positiivinen tapahtuma ja pääsemme suunnittelemaan näyttelytoimintaa ja kulttuurihistorian vaalimista aivan uudelta pohjalta. Aiemmin vuokrasopimukset ovat olleet katkolla jopa vuosittain, jolloin museotoiminnan edellyttämää pitkäjänteistä kehitystyötä ei ole pystynyt edistämään, mutta nyt siihen avautuu poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet. Korjausvelkaa on paljon, mutta pyrimme säilyttämään ja kunnostamaan rakennukset ensisijaisesti talkootyönä ja museon jäsenistön verkostoja hyödyntäen, sanoo museoyhdistyksen puheenjohtaja Sami Hietanen.

Espoon kaupunki luopuu rakennuksista, joille kaupungilla ei ole näköpiirissä omaa tarvetta. Olemme ilahtuneita, että automuseon käyttämät rakennukset siirtyvät museoyhdistykselle ja säilyvät julkisessa käytössä, sanoo Espoon kaupungin tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen.

Kauppapäivänä Espoon Automuseo ry. käynnistää pienkeräyksen rakennesuunnitelmien suunnittelukulujen kattamiseksi. Museo avataan yleisölle kesäkuussa.

Espoon Automuseo on Suomen suurimpia tieliikennemuseoita ja pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut automuseo, museotoiminta alkoi kiinteistössä vuonna 1979. Museon tarkoituksena on kerätä, tallentaa ja esitellä moottoriajoneuvoja ja niihin liittyvää historiaa ja tietoutta.

Lisätietoja antaa:
Espoon Automuseo ry
puheenjohtaja Sami Hietanen
040-573 0156

Espoon Kaupunki Tilapalvelut liikelaitos
toimitusjohtaja Maija Lehtinen
046-877 3683


ESPOON AUTOMUSEON PIENKERÄYS KAMPANJA

Espoon Automuseo ry. järjestää pienkeräyksen 17.5.2021-15.8.2021

Kerättävien varojen ensisijainen käyttötarkoitus:
Museorakennuksen ajosillan kunnostamissuunnitelma. Suunnittelutyön tilaaminen ja kunnostamisen valmistelu. Ensisijainen keräyskohde, huonokuntoinen noin 1950 luvulla valmistunut teräsbetoninen ajosilta on käyttöikänsä päässä ja kaipaa uudistamista. Sillan purkaminen ja rakentaminen edellyttää viranomaisyhteistyötä ja ammattimaista suunnittelijaa asiamieheksi. Museo on saanut alustavia tarjouksia ja näiden perusteella pienkeräyksen avulla saatavat varat riittävät suunnittelu- ja lupaprosessin käynnistämiseen, joka mahdollistaa sillan myöhemmän uusimisen.

Kerättävien varojen toissijainen käyttötarkoitus:
Museorakennuksen ikkunoiden peruskorjaus ja maalaus. Museorakennuksessa on noin 40 ikkuna-aukkoa, joissa yhteensä noin 120 pokaa. Ikkunat on uusittu noin 15 vuotta sitten ja kaipaavat nyt huoltomaalausta.

Keräyksen kesto enintään 3 kuukautta, keräys lopetetaan, mikäli keräystavoite max. 10 000€ saavutetaan ennen keräyksen määräajan päättymistä.

Keräystuoton saaja:

Espoon Automuseo ry. Y-tunnus 0921308-8

Tilinumero FI53 5720 2340 0083 86
Pienkeräyksen viitenumero 10320

Keräysnumero RA/2021/604
Luvan myöntäjä Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 10.5.2021

Kiitos tuestanne maamme vanhimman automuseon tukemisesta.

 

 

Espoon Automuseo ryn lehdistötiedote 27.2.2020  (pdf)

Espoon Automuseo ry:n lehdistötiedote 27.2.2020

Espoon Automuseon tilanne

Espoon Automuseon toiminnan jatkuvuus on vaakalaudalla tilakysymyksen johdosta. 1979 aloittanut Espoon Automuseo on vanhin yhtäjaksoisesti toiminut automuseo Suomessa. Museo on säännöllisesti avoinna pääsiäisestä lokakuun loppuun viikonloppuisin, sekä kesäkuukausina tiistaista sunnuntaihin. Museossa vierailee vuosittain n.7000 maksanutta kävijää.

Espoon Automuseo toimii Pakankylän kartanon kivinavetassa, Bodomjärven pohjoispuolella. Navetan on toiminnan ajan omistaneet vuokranantajat, joista Espoon kaupunki on neljäs. Navetta tuli kaupungin haltuun noin 15 vuotta sitten. Espoon Automuseo ry on vastannut omalla kustannuksellaan rakennusten lämmittämisestä ja ylläpidosta sekä mm. piha-alueen talvikunnossapidosta museotoiminnan ohessa ja maksanut vuokraa Espoon kaupungille.

Pakankylän kartanon alueen kaavoitushanke johti useaan lyhytkestoiseen vuokrasopimukseen. Lisäksi kaavoitushankkeen aikana kaupungin edustajat painottivat, että automuseon toiminta turvataan. Tämä mainittiin myös alueen lopullisessa kaavaselostuksessa, yhtenä kaavoituksen perusteena. Kaavoituksen valmistuttua, yhdistys haki pitkää kymmenen vuoden vuokrasopimusta. Kuitenkin kaupunki halusi varmistua rakennusten kunnosta ennen uutta vuokrasopimusta. Kuntoarvion määrittämä korjausvelka on lähes puoli miljoonaa euroa. Korjausvelan selvittyä kaupunki ei halunnut uusia vuokrasopimusta ennen korjaustöiden aloitusta ja loppuunsaattamista. Neuvottelujen yhteydessä kaupunki tarjosi museoyhdistykselle mahdollisuutta maavuokrasopimukseen, johon sisältyy rakennuksen korjausvelvoite. Lisäksi sopimus edellytti, että rakennus siirretään museoyhdistykselle vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä erikseen sovittavaan kauppahintaan. Museoyhdistys oli valmis sitoutumaan mittavaan korjaustyöhön ja hyväksymään maanvuokrasopimuksen aiempaa vuokrasopimusta vastaavalla vuokratasolla. Sopimuksen esteeksi muodostui lopulta yhteisen näkemyksen puute täysremonttia kaipaavan navetan rahallisesta arvosta, palautuuhan museoyhdistyksen kustannuksella korjattu rakennus sopimuskauden päätteeksi korvauksetta kaupungille.

Sopimukseen ei maaliskuun taitteessa ole päästy ja on epävarmaa miten museon käy huhtikuussa päättyvän vuokrasopimuksen jälkeen. Ilman tiloja museon toiminta joudutaan käytännössä ajamaan alas ja monipuolinen kokoelma hajoaa. Samalla poistuisi Suomen vanhin auto- ja tieliikennemuseo lopullisesti. Voidaankin aiheellisesti kysyä onko kaupungin roolina maksimoida tuotto vai voivatko kaupunkilaiset odottaa myös muita arvoja, kuin lyhytaikaista pääoman tuottoa.

Museokäynti lisää tutkitusti viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Lisäksi museokävijä jättää yritykselle ja paikkakunnalle keskimäärin 70 euroa ruokailuun, majoitukseen ja palveluihin. Museon kävijämäärällä kyseessä on 10 vuoden aikana yli 3 miljoonan liikevaihto alueen yrittäjille.

Pääkaupunkiseudun kehitys on kiistämättömästi ollut autoilun varassa. Autolla on kuljettu ja kuljetettu monipuolisesti paikasta toiseen. Missä 2000 luvun lapset voivat esitellä omille lapsilleen autoa sellaisena kuin se oli silloin kun bensaa vielä myytiin ja ihminen sai autoa itse ohjata? Vallitsevan kulttuurin merkitys ymmärretään usein vasta kun se on menetetty lopullisesti.

Toivomme päättäjille voimia, jotta automuseon sopimuksessa löydetään ratkaisu ja museo saa edelleen tuottaa elämyksiä museovieraille myös seuraavat 40 vuotta.

Automuseo on tuonut merkittävää kulttuuritarjontaa alueelleen, espoolaisille ja koko Suomelle. Museossa käy vuoisttain satoja kansainvälisiä vieraita, osa heistä saapuu nimenomaan Espoon Automuseon huokuttamana maahamme. Viime vuosina maksaneita kävijöitä on ollut noin 7000, lisäksi on palveltu mm. harrastekerhoja tapahtumien tukikohtana, annettu asiantuntijalausuntoja ja lainattu esineistöä erilaisiin kultturitapahtumiin kuten elokuviin ja näytelmiin.

Faktaa:

Perustamisvuosi 1979 Maksaneita kävijöitä vuodessa: n.7000 Esineistö: Yli 300 autoa, moottoripyörää, mopoa ja polkupyörää, lisäksi kirjallisuutta, pienoismalleja ym

Espoon Automuseo ry

 

Tiedote 22.12.2019
Espoon Automuseon tiedote.
Täten haluamme kiittää kaikkia tuesta, kannustuksesta ja avusta sekä yhteydenotoista koskien museomme tulevaisuutta.
Ensisijainen suunnitelma, tahto ja tavoite on, että automuseo jatkaa Espoon Pakankylässä keskeytyksettä.
Heti vuodenvaihteen jälkeen palaamme neuvottelupöytään Espoon kaupungin edustajien kanssa. Käsityksemme mukaan molempien osapuolien tavoitteena on Automuseon jatkuminen Espoossa / Pakankylässä.
Espoon Automuseo ry

Espoon Automuseon logo (jpg)

Automuseoiden Neuvottelukunta ry:n logo (jpg):